Χαρτοφυλάκιο όλων των διαθέσιμων καμπανιών του Gambling Affiliation

Προχωρημένη Αναζήτηση
1. Χώρα    
2. Κατηγορία    
3. Εταιρεία    
4. Τύπος Συμφωνίας
 
337 καμπάνιες
Καμπάνιες Χώρα Κατηγορία Εταιρεία Τύπος Συμφωνίας
LeoVegas Πρόγραμμα συνεργατών LeoVegas - Brazil - Sportsbook - CPA Βραζιλία - πορτογαλικά Αθλητικό Στοίχημα LeoVegas CPA 35.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Tendo sido estabelecido em 2012, esta plataforma de apostas móvel traz entretenimento para o seu cotidiano e de maneira divertida e agradável.


A LeoVegas oferece todo tipo de apostas em todas as competicções mundiais.

LeoVegas oferece um CPA de 35€ por novo jogador

O jogador tem que depositar pelo menos 25€ e apostar 20€ 

Max de 15 jogadores por afiliado e por mes.

CPA 35.00 €
Leovegas.it Πρόγραμμα συνεργατών Leovegas - Italy - Casino - CPA Ιταλία - ιταλικά Καζίνο Leovegas.it Hybrid CPA + RS
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

LeoVegas Group e' un gruppo svedese leader dal 2011 nel settore dei giochi online in oltre 15 differenti mercati, con focus sui mercati del Nord Europa, Inghilterra e Danimarca.

Il Casinò offre oltre 250 giochi, di cui 200 Slot, accessibili sia in modalità flash che con download. Una grande attenzione è dedicata all’offerta mobile che si compone di 100 giochi per smartphone e tablet IOS e Android.

Leovegas opera in Italia su licenza ADM con concessione n. 15011.

La campagna prevede la seguente remunerazione:

 • 55€ CPA fino a 20 clienti
 • 60€ CPA da 21 a 50 clienti
 • 65€ CPA da 51+ clienti

Al fine di ricevere la commissione e' necessario che il cliente depositi 30€ (cumulativi, quindi anche raggiungibili in piu' depositi) e giochi 30€ al Casino'.

E' inoltre necessario che l'utente verifichi il proprio account, inviando i documenti.

NOTA BENE:

Registrazioni e/o depositi da parte degli affiliati non verranno remunerati in caso di sospetta frode (ad esempio autogenerazione di conti gioco, giocatori inattivi, conti gioco non verificati, ...). 
LeoVegas effettua mensilmente controlli incrociati per verificare la qualità, spontaneità e veridicità dei conti di gioco aperti tramite i canali di affiliazione.
Eventuali attività fraudolente, non spontanee o contrarie alle policy imposte su questo programma verranno punite con la NON remunerazione delle attività svolte e con la chiusura dei conti affiliazione.

Visto il Decreto Dignita' (D. Lgs. n. 87/2018), cosi come interpretato dalle linee guida recentemente pubblicate da AGCOM con delibera n. 132/19/CONS, vogliamo fornirti alcune indicazioni utili in merito alle modalità attraverso cui fornire informazioni sui nostri prodotti.

Di seguito, puoi trovare alcuni suggerimenti in merito alla tua attività:

 1. fornire informazioni in merito a diversi brand, comparandone quote e bonus;  
 2. utilizzare esclusivamente linguaggio descrittivo e messaggi informativi;  
 3. utilizzare esclusivamente materiali informativi  da noi forniti: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i loghi, le landing page,  descrizioni sui servizi Leovegas
 4. eliminare tutti I banner presenti sul tuo sito o comunque sui tuoi canali
 5. All'interno di tabelle, liste o elenchi attraverso I quali fornisci un servizio di comparazione quote e bonus, ti preghiamo di mostrare sempre, oltre al Logo Leovegas, anche I loghi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il logo +18
 6. Evitare ogni tipo di messaggio "imperativo" ("Apri un conto", "Deposita", "Affrettati") e sostituirlo con un linguaggio informativo (ad esempio: "Scopri di piu'" – "Visita il sito" – "Piu' informazioni")
 7. Non utilizzare recensioni che non siano state preventivamente approvate.
 8. Evitare qualsiasi tipo di campagna di email/sms marketing

Ti suggeriamo, pertanto, di adeguare il linguaggio e i messaggi utilizzati sui tuoi canali ai principi espressi dalle linee guida sopra menzionate. Evidenziamo che, in ogni caso, Leovegas non si riterrà responsabile di di ogni eventuale violazione da parte tua delle linee guida. Ne consegue che, nel caso in cui dovesse intervenire una sanzione da parte di AGCOM, Leovegas si riserva la facoltà di adire le sedi opportune per ottenere il rimborso dell'importo eventualmente ingiunto a titolo di sanzione, nonché di agire per il risarcimento del danno.

Le linee guida complete fornite da Agcom sono disponibili qui

RS 0.00 %
LeoVegas Πρόγραμμα συνεργατών LeoVegas - Spain - Casino - CPA Ισπανία - ισπανικά Καζίνο LeoVegas CPA από 50.00 € εώς 65.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Seguramente el Casino Online más conocido en el mundo. Leo es el nombre en latín del león, Vegas es la ciudad de los sueños, y LeoVegas un artista majestuoso, de noche y de día.

Como líder de innovación en juegos, LeoVegas se esfuerza constantemente por desarrollar nuevas funciones para mejorar la experiencia en dispositivos Apple y Android.

Leo Vegas le ofrece una remuneración por CPA para su campaña Casino en España :


50€/ nuevo cliente entre 1 y 10 clientes
60€/ nuevo cliente si manda +10

Para cumplir con los requisitos del CPA, el jugador tiene que depositar por lo menos 40€, y jugar por lo menos 30€.

Asegúrese de enviar el tráfico de mejor calidad. El objetivo es proporcionar tráfico de alta calidad al anunciante y garantizar una relación duradera con usted como afiliado y con 888.com

Only affiliates who respect the Royal Decree will will be accepted on this campaign:

 • content must be written only in Spanish
 • affiliates cannot include any commercial content at all and have to be purely brand-related
 • a 18+ warning must be included
 • reference to JugarBien.es must be included
 • RG disclaimer must be included, for example 'si juegas, juega con responsabilidad'
 • affiliates must not include false statements or misleading/confusing information
 • affiliates must not trivialise gambling or its potentially damaging effects.
Leovegas.it Πρόγραμμα συνεργατών Leovegas – Italy – Sport – CPA Ιταλία - ιταλικά Αθλητικό Στοίχημα Leovegas.it CPA 40.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

LeoVegas potrai beneficia di un'offerta molto ricca, che include oltre 1000 eventi sportivi al giorno. Il palinsesto di questo bookmaker spazia dagli sport più famosi e seguiti come il calciola F1la Moto GPil tennis e il basket, alle discipline sportive meno diffuse come, ad esempio, l'hockey sul ghiaccio, il tennis tavolo e la pallamano.

Per ogni sport avrai a disposizione un'ampia gamma di mercati, sia in modalità pre-match che Live. Proprio la sezione riservata alle scommesse in diretta rappresenta il fiore all'occhiello di questo bookmaker che ti offre alcune tipologie di puntate Live molto innovative come le “Express Bet” e le “Next Occurrence”.

Le Express Bet sono scommesse molto rapide, disponibili solo per un numero ristretto di sport tra cui: calcio, tennis, basket, volley, tennis tavolo, badminton, squash e beach volley. Esempi di Express Bet sono: “squadra che batterà il prossimo fallo laterale/calcio d'angolo”, “prossima rimessa in campo”, “atleta/squadra che realizzerà il prossimo punto” e così via. Molto vantaggiose sono anche le puntate “Next Occurrence” in cui devi pronosticare ciò che accadrà nei seguenti minuti, per esempio se ci sarà punizione, una rimessa dal fondo, un fallo laterale, un calcio d'angolo o se, al contrario, non accadrà nulla.

Tutta l'offerta di LeoVegas, sia tradizionale che Live, è usufruibile anche da dispositivi mobili.Si puo navigare con uno smartphone o un tablet per navigare e puntare in ogni momento e ovunque.

Ma le sorprese non sono finite! LeoVegas accoglie tutti i suoi nuovi clienti con un bonus di benvenuto cui si aggiungono altre promozioni aggiornate periodicamente. In sintesi, iscrivendoti su LeoVegas potrai scommettere su migliaia di eventi sportivi con quote sempre competitive, avrai a disposizione un'eccellente sezione Live e potrai usufruire di una piattaforma mobile davvero innovativa.

La remunerazionee' in cpa di 40 euro per ogni nuovo giocatore iscritto.

Il giocatore deve depositare e giocare almeno 30 euro cumulativo e convalidare il conto gioco con l'invio dei documenti.

NOTA BENE:

Registrazioni e/o depositi da parte degli affiliati non verranno remunerati in caso di sospetta frode (ad esempio autogenerazione di conti gioco, giocatori inattivi, conti gioco non verificati, ...). 
Leovegas e Gambling affiliation effettuano mensilmente controlli incrociati per verificare la qualità, spontaneità e veridicità dei conti di gioco aperti tramite i canali di affiliazione.
Eventuali attività fraudolente, non spontanee o contrarie alle policy imposte su questo programma verranno punite con la NON remunerazione delle attività svolte e con la chiusura dei conti affiliazione.

CPA 40.00 €
Libertex Πρόγραμμα συνεργατών Libertex- Financial Broker - Italy - CPA "Social" Ιταλία - ιταλικά Χρηματοοικονομικός μεσίτης Libertex CPA από 200.00 € εώς 230.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Libertex è una consolidata compagnia di brokeraggio che opera dal 1997 ed è un marchio internazionale con oltre 20 anni di esperienza. I clienti di Libertex provengono da 110 paesi in tutto il mondo. Nel corso della sua storia, Libertex ha vinto 30 premi internazionali da riviste e istituzioni finanziarie per la qualità del suo supporto clienti e le sue soluzioni tecnologiche innovative.

Libertex dispone di più di 200 strumenti: azioni, indici, metalli, petrolio e gas, oro e argento, criptovalute e moto altro.

 

La remunerazione per questa campagna e' di 200 euro CPA da 1 a 5 clienti.

Dal 6 cliente in poi la CPA riconosciuta sara' di 230 Euro.

Questa e' una CPA retroattiva, quindi una volta raggiunta la soglia dei 6 clienti, le cpa verranno tutte pagate 230 Euro.

Per la convalida della CPA e' necessario che il cliente depositi minimo 150$ e  compia 40 $ di spread.

NOTA BENE:

Prima di essere accettato nella campagna  Libertex “ Social”, abbimo bisogno di sapere come intendi promuovere il broker.

Bisogna registrare obbligatoriamente la fonte di traffico sulla nostra piattaforma che sia Instagram, Telegram, o qualsiasi altro social media.

Ti chiediamo di inviare una email al tuo manager di riferimento specificando il tuo username con le seguenti informazioni:

Come intendi promuovere Libertex, per esempio tramite segnali, notizie finanziarie, analisi su mercati , ecc.. Se promuoverai il brand solo online o tramite messaggi privati.

Se entrerai in contatto con il cliente cosa dirai e se e’ possibilie fornire un esempio.

E’ necessario aggiungere il disclaimer, se il brand viene publicizato on line.

Ti ricordiamo che questa e’ una campagna dedicata solo al traffico “Social media”

Lotto Agent Πρόγραμμα συνεργατών Lotto Agent - Lottery - Netherlands - CPA Ολλανδία - ολλανδικά Λοτταρία Lotto Agent CPA 14.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Lotto Agent is offering a trustworthy online lottery service. It helps people from around the world to buy lottery tickets online, while offering a prompt and user friendly experience through their platform.

While relatively new in the online lottery market, Lotto Agent grew a lot in the past 5 years managing to establish local offices in more than seven countries, creating strong crews from competent experts on international lotteries: agents, managers, customer support specialists, etc.

Lotto Agent offers ''Buy 1 and Get 1 For Free'' bonus to all their new customers, as well as other bonuses for new and existing customers.

Lotto Agent is offering 14 euros CPA for any new depositing player, that makes a purshase regardless the deposit amount 

Deal only valid for players from Netherlands.

CPA 14.00 €
Lotto Agent Πρόγραμμα συνεργατών Lotto Agent - Lottery - Netherlands - RS Ολλανδία - ολλανδικά Λοτταρία Lotto Agent RS 17.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Lotto Agent is offering a trustworthy online lottery service. It helps people from around the world to buy lottery tickets online, while offering a prompt and user friendly experience through their platform.

While relatively new in the online lottery market, Lotto Agent grew a lot in the past 5 years managing to establish local offices in more than seven countries, creating strong crews from competent experts on international lotteries: agents, managers, customer support specialists, etc.

Lotto Agent offers ''Buy 1 and Get 1 For Free'' bonus to all their new customers, as well as other bonuses for new and existing customers.

Lotto Agent is offering a remuneration of 17% Net Revenue. 

Deal only valid for players from Netherlands.

RS 17.00 %
Lotto Agent Πρόγραμμα συνεργατών Lotto Agent - Lottery - Nordic - CPA Σουηδία - σουηδικά Λοτταρία Lotto Agent CPA 14.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Lotto Agent is offering a trustworthy online lottery service. It helps people from around the world to buy lottery tickets online, while offering a prompt and user friendly experience through their platform.

While relatively new in the online lottery market, Lotto Agent grew a lot in the past 5 years managing to establish local offices in more than seven countries, creating strong crews from competent experts on international lotteries: agents, managers, customer support specialists, etc.

Lotto Agent offers ''Buy 1 and Get 1 For Free'' bonus to all their new customers, as well as other bonuses for new and existing customers.

Lotto Agent is offering 14 euros CPA for any new depositing player, that makes a purshase regardless the deposit amount 

This campaign accepts players only for the following countries: Sweden, Finland and Norway.

CPA 14.00 €
Lotto Agent Πρόγραμμα συνεργατών Lotto Agent - Lottery - Nordic - RS Σουηδία - σουηδικά Λοτταρία Lotto Agent RS 17.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Lotto Agent is offering a online lottery service. It helps people from around the world to buy lottery tickets online, while offering a prompt and user friendly experience through their platform.

While relatively new in the online lottery market, Lotto Agent grew a lot in the past 5 years managing to establish local offices in more than seven countries, creating strong crews from competent experts on international lotteries: agents, managers, customer support specialists, etc.

Lotto Agent offers ''Buy 1 and Get 1 For Free'' bonus to all their new customers, as well as other bonuses for new and existing customers.

Lotto Agent is offering a remuneration of 17% Net Revenue 

This campaign accepts players only for the following countries: Sweden, Finland and Norway.

RS 17.00 %
Lotto Agent Πρόγραμμα συνεργατών Lotto Agent - Lottery - Russia & Ukraine - CPA Ρωσία - ρώσικα Λοτταρία Lotto Agent CPA 14.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Lotto Agent предлагает онлайн-лотерею. Это помогает людям со всего мира быстрj и удобно покупать лотерейные билеты онлайн.

Компания Lotto Agent значительно выросла за последние 5 лет, сумев создать офисы в более чем семи странах, создав сильную команду из компетентных экспертов по международным лотереям: агентов, менеджеров, специалистов по поддержке клиентов и т. Д.

Lotto Agent предлагает бонус «Купи 1 и получить 1 бесплатно» всем своим новым клиентам, а также другие бонусы для новых и существующих клиентов.

Lotto Agent предлагает 14 евро CPA для нового игрока сделавшего депозит и одну любую покупку не зависимо от стоимости.

Эта кампания принимает игроков только из следующих стран: России и Украины.

CPA 14.00 €
Lotto Agent Πρόγραμμα συνεργατών Lotto Agent - Lottery - Russia and Ukraine - RS Ρωσία - ρώσικα Λοτταρία Lotto Agent RS 17.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Lotto Agent предлагает онлайн-лотерею. Это помогает людям со всего мира быстрj и удобно покупать лотерейные билеты онлайн.

Компания Lotto Agent значительно выросла за последние 5 лет, сумев создать офисы в более чем семи странах, создав сильную команду из компетентных экспертов по международным лотереям: агентов, менеджеров, специалистов по поддержке клиентов и т. Д.

Lotto Agent предлагает бонус «Купи 1 и получить 1 бесплатно» всем своим новым клиентам, а также другие бонусы для новых и существующих клиентов.

Lotto Agent предлагает 17% Net Revenue. 

Эта кампания принимает игроков только из следующих стран: России и Украины.

RS 17.00 %
LSbet Πρόγραμμα συνεργατών LSbet - Germany - Sportsbook - CPA Γερμανία - γερμανικά Αθλητικό Στοίχημα LSbet CPA από 40.00 € εώς 45.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

LSbet is a brand focused on Europe, having sports bets and Casino as products. Since its launch in 2012, the operator has done a lot to stand out from the crowd. They have a generous welcome bonus and an attractive website, plus great promotions and exclusive sports bonus initiatives.

Licensed to Curaçao, LSbet has clients from more than 20 countries and an extensive live betting set along with Casino providers, are available to its customers.

LSbet offers a progressive CPA of:

0 to 10 players - 40€ CPA
more than 10 players - 45€ CPA

 

Incentive traffic not allowed (including the exchange of an affiliation to enter VIP/ premium).

In order to trigger the CPA, players have to make a minimum deposit of 20€.

LSbet Πρόγραμμα συνεργατών LSbet - Nordic - Sweden - CPA Σουηδία - σουηδικά Αθλητικό Στοίχημα LSbet CPA από 35.00 € εώς 40.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

LSbet is a brand focused on Europe, having sports bets and Casino as products. Since its launch in 2012, the operator has done a lot to stand out from the crowd. They have a generous welcome bonus and an attractive website, plus great promotions and exclusive sports bonus initiatives.

Licensed to Curaçao, LSbet has clients from more than 20 countries and an extensive live betting set along with Casino providers, are available to its customers.

LSbet offers a progressive CPA of:

0 to 10 players - 35€ CPA
more than 10 players - 40€ CPA

Incentive traffic not allowed (including the exchange of an affiliation to enter VIP/ premium).

In order to trigger the CPA, players have to make a minimum deposit of 20€.

LSbet Πρόγραμμα συνεργατών LSbet - Poland - Sportsbook - RS Πολωνία - πολωνικά Αθλητικό Στοίχημα LSbet RS 30.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

LSbet is a brand focused on Europe, having sports bets and Casino as products. Since its launch in 2012, the operator has done a lot to stand out from the crowd. They have a generous welcome bonus and an attractive website, plus great promotions and exclusive sports bonus initiatives.

Licensed to Curaçao, LSbet has clients from more than 20 countries and an extensive live betting set along with Casino providers, are available to its customers.

LSbet is offering Revenue Share deal 30%.

With no negative carry over.

No negative carry over.

Only for Polish players.

RS 30.00 %
LSbet Πρόγραμμα συνεργατών LSbet - Portugal - Sportsbook - RS Πορτογαλία - πορτογαλικά Αθλητικό Στοίχημα LSbet RS από 25.00 % εώς 30.00 %
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

LSbet é uma marca focada na Europa, tendo apostas desportivas e Casino como produtos. Desde o seu lançamento em 2012, o operador fez muito para se destacar da multidão. Possuem um generoso bónus de boas-vindas e um site atraente, além disso, grandes iniciativas com promoções e bónus exclusivos para desporto.

Licenciada em Curaçao, a LSbet tem clientes de mais de 20 países e um extenso conjunto de apostas ao vivo juntamente com providers de Casino, estão disponíveis para os seus clientes.

A LSbet oferece um acordo de Revenue Share (RS) retroativo :


De 0 até 5k€ de lucro líquido : 25%
+5k€ do lucro líquido : 30%

Não é permitido incentivar tráfego.

A ventagem desta campanha é que o lucro liquido é relativamente fácil de atingir para chegar aos 30% de RS.

Não há negative carry over.

 

Luckia Πρόγραμμα συνεργατών Luckia - Sportbooks - Portugal - CPA Πορτογαλία - πορτογαλικά Αθλητικό Στοίχημα Luckia CPA 28.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

O Luckia foi um dos últimos operadores a obter licença do SRIJ para poder operar legalmente em Portugal, tanto nas apostas desportivas online, bem como nos jogos de casino online.

A sua seleção vasta do mercado das apostas, as odds oferecidas aos apostadores portugueses, os bônus de boas-vindas e promoções regulares, fazem com que o espanhol Luckia se consiga destacar de todos os outros sites de apostas online legais em Portugal.

Luckia oferece um CPA de 28€ para o seus afiliados em Portugal.

Para obter o CPA, o jogador tem que depositar 10€ e apostar 10€ ( pode ser de maneira cumulativa).

CPA 28.00 €
m Fortune Πρόγραμμα συνεργατών mFortune - Casino - UK - CPA Ηνωμένο Βασίλειο - αγγλικά Καζίνο m Fortune CPA 80.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Play mfortune Online Casino Games. UK Best Mobile Slots Games. Join Today and Get Your Free Spin No Deposit Bonus. Keep What You Win. Deposit By Phone Bill.

Affiliates will receive a €80 CPA for bringing in a new depositing  customer who makes a cumulative deposit of  £25 or more

 1. This campaign will accept traffic from UK only. 
 2. Please aim to bring high value to the Sports and Casino Campaign
 3. Only use banners from the GA Platform
CPA 80.00 €
Mr Green Πρόγραμμα συνεργατών Mr Green - Casino - CPA - UK Ηνωμένο Βασίλειο - αγγλικά Καζίνο Mr Green CPA 100.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Mr Green Ltd. is an online gambling company that offers online casino, Sportsbook, Live Casino, Bingo, and Keno. It is one of the best online casinos in the industry for affiliates to promote and converts fantastically.

 Affiliates will receive a CPA of €100 for bringing in a new depositing player to Mr Green Casino

Please make sure all logos, banners and welcome bonus terms and conditions are up to date and apparent on your websites

Please ensure that you aim to bring maximum quality to the operator

CPA 100.00 €
Mr Spin Casino Πρόγραμμα συνεργατών Mr Spin - Casino - UK - CPA Ηνωμένο Βασίλειο - αγγλικά Καζίνο Mr Spin Casino CPA 70.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

Providing a vast variety of exceptional slots games that offer the most popular themes, unique and exciting feature games, and the highest level of detail in our design—Mr Spin mobile casino is regarded as the Slots Master of entertainment!
Whether you want to dance the night away with our festival-themed slots, or prefer our classic range of iconic fruity slots games, there’s something for everyone here at Mr Spin’s mobile casino. Not only do we have a huge variety of online slots, but we also offer our players other casino classics such as, Roulette and Bingo here too!

Affiliates will receive a  €70 CPA for bringing in a new depositing  customer who makes a cumulative deposit of  £25 or more

 • Please make sure all logos, banners and welcome bonus terms and conditions are up to date and apparent on your websites
 • Please ensure that you aim to bring maximum quality to the operator 
 • All types of marketing are allowed for this campaign apart from incent traffic
CPA 70.00 €
MrVegas Πρόγραμμα συνεργατών MrVegas - UK - Casino - CPA Ηνωμένο Βασίλειο - αγγλικά Καζίνο MrVegas CPA 70.00 €
Περιγραφή Αμοιβή Συνθήκες βαθμός

MrVegas.com is operated by Videoslots Limited, a Malta based company, with registration number C49090.

Mr Vegas offers players the opportunity to enjoy the best possible casino experience by introducing a portfolio of handpicked games including live casino, slots, video slots, video poker and of course the table game classics such as Roulette, Blackjack and Baccarat. All games offered are from the most trusted and loved game providers out there.

Apart from the best games, Mr Vegas has a wide range of unique features making sure that the gaming experience is eventful and exciting throughout.

Affiliates wil receive a CPA of €70  for bringing in a new depositing player that makes a £20 cumulative minimum deposit and 1 wager within 30 days. 

Player Welcome Bonus - 100% up to £ 200

 • Please make sure all logos, banners and welcome bonus terms and conditions are up to date and apparent on your websites
 • Please ensure that you aim to bring maximum quality to the operator 
 • All types of marketing are allowed for this campaign apart from incentive traffic
 • CPA trigger - £20 cumulative minimum deposit and 1 wager within 30 days.
CPA 70.00 €