Παρουσίαση των Multi Banners με γεω-προωρισμό

Το Gambling Affiliation παρέχει στους συνεργάτες του Multi Banner με γεω-προωρισμό.

recruitment line

recruitment line

Tο Multi Banners επιτρέπει στους συνεργάτες του την εμφάνιση, για μια δεδομένη διάσταση, μια σειρά από banners της επιλογής σας ρυθμίζοντας για καθένα από αυτά το ποσοστό εμφάνισης τους.

Tο Multi Banners από προεπιλογή είναι γεωγραφικά στοχευόμενο κάτι που σας επιτρέπει να εμφανίσετε banners που συνδέονται με τη χώρα του επισκέπτη σας.

Παράδειγμα: Εάν έχετε κίνηση που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα multi-banner με βρετανικές και γερμανικές καμπάνιες. Το Multi Banner θα εμφανίζει στη συνέχεια μόνο banners από τις βρετανικές καμπάνιες στους επισκέπτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μόνο banners από γερμανικές καμπάνιες στους γερμανούς επισκέπτες σας. Αυτό σας επιτρέπει να στοχεύσετε τέλεια το ακροατήριό σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε το Multi Banner σας χρησιμοποιώντας όσες χώρες επιθυμείτε.  Λάβετε υπόψη ότι αν το Multi Banner φορτωθεί από άλλη χώρα, τότε λειτουργεί κανονικά χωρίς κανένα φιλτράρισμα.